particulier

Moraliteitsonderzoek

Verdwenen personen

Het opsporen van verdwenen personen(kinderen of volwassenen) of verloren/gestolen goederen(ook internationaal).

Conflicten

Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen of die dan kunnen aangewend worden voor het beëindigen van een conflict.

Druggebruik

Vermeend druggebruik van je kinderen(met wie komen je kinderen in contact en in welke milieus bevinden ze zich). Een privé detective brengt opheldering voor het te laat is. Ook geven wij een deskundige uitleg over de verschillende soorten drugs aan de ouders. Indien bewezen is dat je kind drugs neemt, raad ik de ouder(s) aan zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen om het kind te laten begeleiden. (Desnoods via de jeugdrechtbank.)

Duurzame ontwrichting van het huwelijk

  • Dag in dag uit met een onzeker gevoel rondlopen dat je partner je bedriegt, hoeft niet meer als je een privé detective inschakelt.
  • Betrapping op overspel kan dan als bewijs gelden van de duurzame ontwrichting van het huwelijk.
  • De overspelige partner kan hierna elk recht op het persoonlijk onderhoudsgeld verliezen.

Alimentatie

De Persoon gaat weer werken al dan niet in het zwart, de persoon gaat weer samenwonen met iemand of hertrouwt. Met deze bewijzen kan men de alimentatie die men moet betalen opnieuw laten bekijken en veel geld uitsparen.

Verwaarlozing vaststellen.

Controle bezoeksrecht

Kinderen moeten steeds onder toezicht staan van een volwassene. Detectives kunnen nagaan of deze goed worden nageleefd tijdens het bezoekrecht. Men kan het tijdsgebruik van moeder/vader nagaan indien er twijfel bestaat. Als er misbruik is kunnen we het laten vaststellen door een deurwaarder en kan het later als bewijs dienen voor de rechtbank.

Verificatie Stalking(jagers)

Onder stalking verstaat men het opzettelijk, willen en weten, herhaaldelijk lastigvallen of het achtervolgen van een persoon zodat deze vreest voor zijn integriteit.

Onderschat stalking zeker niet want men kan er psychisch of mentaal totaal uit het evenwicht door geraken. Hoe langer het duurt hoe ernstiger de gevolgen zullen zijn. De stalker probeert het slachtoffer te controleren, volledig te isoleren, te terroriseren of onder zijn macht te krijgen.

Enkele vb van stalking zijn:
  • Chantage op vele manieren.
  • Lichamelijke, seksuele/geestelijke mishandeling.
  • Vernielen of aanvallen, beschadigen of bevuilen van eigendommen van het slachtoffer.
  • Bedreigingen.
  • Ongewenste communicatie.
  • Achtervolgen/bespieden.
  • Een rapport wordt opgemaakt met eventuele bewijsstukken voor politie of rechtbank.