info

Een voorafgaande vergunning is noodzaak om het beroep als privé detective te mogen uitoefenen. De beroepstitel wordt beschermd en niemand anders mag de benaming privé detective gebruiken, zonder behoorlijk te zijn vergund.

Bij de opleiding van privé detective komen vier modules aan bod.

De opleiding duurt 2 jaar. Ook moet er een eindwerk gemaakt worden over de twee jaar studie die men dan moet verdedigen voor een jury.

Als privé detective moet men een identificatiekaart bezitten die uitgereikt wordt door F.O.D Binnenlandse zaken, directie private veiligheid.

Een detective wordt ook, grondig gescreend door het parket en de staatsveiligheid vooraleer hij/zij het beroep mag uitoefenen.

Een detective is gehouden tot de discretieplicht en zijn geheimhoudingsplicht.

Hij houdt zich aan de deontologische code.

De opdracht die door de klant aan de Detective wordt meegegeven moet in alle gevallen schriftelijk vastgelegd worden.
Deze vermeldt de opdracht, aanvang, vermoedelijke tijdsduur en de geraamde kosten.

Tenslotte zal de privé detective, wanneer zijn opdracht ten einde loopt, een schriftelijk verslag opstellen en aan de opdrachtgever overhandigen, samen met de eventuele bewijsstukken en de eindfactuur.
Bij langere opdrachten kan een tussenfactuur opgemaakt worden.